Swyddi Gwag

Swyddi Gwag Presennol yn Y Drindod Dewi Sant

Cliciwch ar y swyddi gwag isod i gael rhagor o wybodaeth, a manylion ynghylch sut i wneud cais.

Academaidd

Cefnogi

00728 - Cynorthwy-ydd Meithrin

00736, 00737 & 00738 - Rolau Cymorth Dysgu Arbenigol Rhan Amser

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn gyflogwr Ymrwymedig wrth Hyder mewn Pobl Anabl

Wrth Recriwtio a Dethol, mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i:

  • sicrhau bod ein proses recriwtio yn gynhwysol ac yn hawdd ei defnyddio;
  • cyfleu a hyrwyddo pob swydd wag;
  • cynnig cyfweliad i ymgeiswyr sydd ag anabledd ac sy’n bodloni’r gofynion sylfaenol.

Disability Confident Committed (cym)

I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun Hyder mewn Pobl Anabl, ewch i’r wefan hon: https://www.gov.uk/government/collections/disability-confident-campaign 

Gwybodaeth Ychwanegol

Ffôn: 01267 676842

E-bost: adnoddaudynol@pcydds.ac.uk

Cyfeiriad:
Adran Adnoddau Dynol
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Campws Caerfyrddin
Caerfyrddin
SA31 3EP