Cysylltwch â Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Cyfeiriadur Cyfryngau Cymdeithasol

Os hoffech ymgysylltu â ni ar Instagram, Twitter, Facebook neu YouTube, gallwch ddod o hyd i dolenni isod.

Rydym wedi grwpio ein cyfrifon gyda'n gilydd o dan yr is-benawdau isod i'ch helpu i ddod o hyd i'r tudalennau cywir.

Rheolir y sianeli hyn gan yr adrannau Cyfathrebu a Marchnata Gorfforaethol ac fe'u monitro a'u diweddaru'n ddyddiol Proffiliau canolog. 

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant:

Official Facebook profile  Visit our Instagram profile   Official Twitter profile  Visit our YouTube channel

Campws Caerfyrddin:

Official Facebook profile  Visit our YouTube channel  

Campws Llambed:

Official Facebook profile  Visit our YouTube channel

Campws Abertawe:

Official Facebook profile  Visit our YouTube channel

Marchnata a Recriwtio:
Official Twitter profile

Canolfan Berfformio Cymru:
Official Facebook profile  Visit our Instagram profile

Coleg Celf Abertawe:
Official Facebook profile  Visit our Instagram profile   Visit our YouTube channel

Academi Llais Rhyngwladol Cymru (WIAV):
Official Facebook profile  Official Twitter profile

Gwasanaeth Gyrfaoedd Y Drindod Dewi Sant: 
Official Facebook profile  Official Twitter profile

Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu: 
Official Twitter profile 

Anrheg Nadolig Instagram

Telerau ac Amodau Raffl Fawr Talebau £20 Amazon Y Drindod Dewi Sant

 • Un wobr sydd yna, sy’n cynnwys 3 x e-daleb £10 Amazon am mynediadau am y cyfrif Instagram @UWTSD ac un gwobr sy’n cynnwys 3 x e-daleb £10 Amazon am y cyfrif Instagram @Y_Drindod_Dewi_Sant.
 • Ar agor i drigolion y DU sy’n 16 oed neu’n hŷn, ac eithrio gweithwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.
 • Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 4.00pm GMT ar 21ain Rhagfyr 2017.
 • Dim ond un cais y person.
 • Rhaid i ymgeiswyr ddilyn @uwtsd ar Instagram, hoffi post y gystadleuaeth calendr Adfent a thagio ffrind yn y sylwadau.
 • Caiff yr enillydd ei ddewis ar hap.
 • Bydd yr enillydd yn cael gwybod drwy DM Instagram ei fod/bod wedi ennill o fewn 28 diwrnod o’r dyddiad cau a bydd rhaid iddynt ymateb o fewn 28 diwrnod neu bydd enillydd newydd yn cael ei ddewis.
 • Bydd enw’r enillydd yn cael ei gyhoeddi ar gyfrifon cyfryngau cymdeithasol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (Facebook, Twitter ac Instagram).
 • Bydd y daleb yn cael ei e-bostio o fewn 7 diwrnod i ni gael cadarnhad yr enillydd o’u cyfeiriad e-bost.
 • Yr hyrwyddwr yw Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.
 • Mae’r Brifysgol yn cadw’r hawl i ddileu unrhyw gais y mae’n ei ystyried yn amhriodol, ymosodol a/neu anghyfreithiol oddi ar ei thudalen Instagram.
 • Drwy gymryd rhan yn y raffl hon, mae ymgeiswyr yn cadarnhau eu bod wedi darllen, deall a chytuno i ymrwymo i’r telerau ac amodau hyn.
 • Nid yw’r hyrwyddiad hwn wedi’i noddi, cefnogi neu weinyddu gan, nac yn gysylltiedig ag, Instagram mewn unrhyw ffordd.